Privātuma Politika

A klinika ir apņēmies un īsteno Jūsu privātuma aizsardzību. Šī privātuma politika izskaidro A klinika datu apstrādes paņēmienus un Jūsu iespējas un tiesības attiecībā uz to, kādā veidā Jūsu personas dati tiek apkopoti un izmantoti.

Personas datu aizsardzība

Šī privātuma politika attiecībā uz personas datu aizsardzību ir balstīta uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk tekstā – Regula) prasībām. Apkopotie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar kārtību, kas ir noteikta Regulā.

Kāpēc A klinika apkopo, glabā un apstrādā Jūsu datus?

Jūsu dati tiek apkopoti, lai:

  • lai izkārtotu darba grafiku, kad pierakstāties konsūltācijai;
  • sagatavotu anonīmu statistiku par tīkla vietnes lietošanu;
  • atjauninātu Jums uz abonēšanu pamatotus pakalpojumus;

Tikai attiecīgi iecelti un pienācīgi pilnvaroti A Klinikas uzņēmumu darbinieki var piekļūt datiem, izmantojot savu lietotāja ID un personīgo paroli attiecīgās sistēmās.

Kādus datus A Klinika apkopo?

  • fiziskai personai: vārds, tālruņa numurs;

Bērnu dati

Šī tīkla vietne nav paredzēta bērniem. Mēs apzināmies bērnu informācijas aizsardzības būtiskumu, jo īpaši tiešsaistes vidē, tāpēc mēs apzināti neveicam bērnu datu apkopošanu vai apstrādi.

Kā Jūs varat piekļūt saviem datiem, pārbaudīt to pareizību un labot tos?

Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu personas datu kopiju jebkurā laikā, pārbaudīt glabātās informācijas pareizību, labot un/vai atjaunināt šo informāciju. Jūs varat arī lūgt pilnībā izdzēst Jūsu personisko informāciju. Pa e-pastu info@aklinika.lv

Lai aizsargātu Jūsu privātumu un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti pirms informācijas izsniegšanas par Jūsu pieprasītajiem personiskajiem datiem.

Kur vērsties jautājumu vai sūdzību gadījumos?

Sūdzību un citu ar datu apstrādi saistītu un risināmu jautājumu gadījumā rakstiet A Klinika datu aizsardzības amatpersonai (e-pasts: info@aklinika.lv).

Ja jūs iesniegsiet ar privātumu saistītu sūdzību, mēs reģistrēsim Jūsu vārdu un/vai uzņēmuma nosaukumu, ar sūdzību saistītās personas vārdu, e-pasta adresi, teritoriālo atrašanās vietu, un informāciju, kas ir bijusi sūdzības pamatā. Atbildi uz Jūsu sūdzību mēs sniegsim tiklīdz tā būs izskatīta.

Vispārīgie noteikumi

A Klinika var veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā pēc saviem ieskatiem, kad tas būtu nepieciešams. Ja šādas izmaiņas tiek ieviestas, tad attiecībā uz Jums tās stājas spēkā 30 dienu laikā no to izsludināšanas brīža. Tāpēc lūgums periodiski apmeklēt šo tīkla vietni un sekot izmaiņām.

Sazinieties ar A Klinika

Gadījumā ja šī Privātuma politika neatbild uz kādiem Jums svarīgiem privātuma jautājumiem, sazinieties ar mums rakstot uz e-pasta adresi: info@aklinika.lv

Pieraksties konsultācijai

Piesakies konsultācijai pie mūsu speciālistiem jau šodien!

    Pieraksties konsultācijai

    Piesakies konsultācijai pie mūsu speciālistiem jau šodien!